Wawerskie historie

Dom Kultury Anin – Kryzys, Robert Brylewski, Lipiński i polski punk

Dom Kultury Anin – Kryzys, Robert Brylewski, Lipiński i polski punk

Reputacja Anina jako „wioski artystów” od dawna jest umocowana w lokalnej świadomości. Jednak wielu nie wie, że z osiedlem związani są znani twórcy, których próżno szukać obecnie na kartach podręczników. To właśnie Anin, a dokładnie…

Dom starców „Ezra”

Dom starców „Ezra”

Budynek przy ul. Patriotów, mieszczący dziś biura i mieszkania, ma za sobą długą i burzliwą historię. Powstał w 1937 jako ośrodek dla starszych Żydów z inicjatywy organizacji wspierania ubogich Żydów „Ezra”. Wsparcia finansowego udzieliła amerykańska…

Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”

Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”

Jeden z największych szpitali specjalistycznych w kraju, składający się z 17 klinik, kilku ośrodków badawczych oraz zespołu szkół specjalnych, posiada, zapewne dla wielu zagadkowy, status „pomnika”. Rzeczywiście, CZD jest pomnikiem – być może najbardziej udanym…

Fort Wawer

Fort Wawer

Choć trudno się tego domyślić, obszar dzisiejszego Parku im. Matki Mojej znajduje się na terenie dawnych rosyjskich fortyfikacji. Fort Wawer, nazywany przez Rosjan Fortem Suworowa został zbudowany w latach 1891-92 na terenie cmentarza gminy ewangelicko-augsburskiej.…

Cmentarz ewangelicki w Aleksandrowie

Cmentarz ewangelicki w Aleksandrowie

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Aleksandrowie jest świadectwem minionej wielokulturowości obszaru dzisiejszego Wawra. Początki Aleksandrowa sięgają końca XVIII wieku, gdy na wydmach położonych na zachód od Falenicy założono wieś, w której osiedlili się niemieccy koloniści przybyli z…

Krzyż epidemiczny na Nadwiślu

Krzyż epidemiczny na Nadwiślu

Tradycja krzyży epidemicznych jest w Europie bardzo długa. Epidemie rozmaitych chorób, m.in. cholery, ospy czy dżumy przez wieki przez wieki przetrzebiały populację kontynentu. Nie rozumiejąc powodów powstawania zarazy, przypisywano im różne przyczyny – np. karę…

Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa

Architektura falenickiego kościoła jest jedną z ciekawszych Warszawie. Zbudowany w mieszance stylu romańskiego i wczesnochrześcijańskiego, zgodnie z projektem architekta Stefana Czarnieckiego. Wzniesiono go w latach 1950-59 dzięki staraniom proboszcza Seweryna Szulczyka. Kościół przedstawicielem tzw. świątyń…

ROD Zerzeń

ROD Zerzeń

Rodzinny Ogród Działkowy „Zerzeń” to największy obszar ogródków działkowych na Wawrze. Na powierzchni 30 hektarów znajduje się 811 działek, użytkowanych do uprawy warzyw, roślin ozdobnych czy w celach czysto rekreacyjnych – jako miejsc miłego spędzenia…

Falenicka Sosna

Falenicka Sosna

Osobliwe drzewo nachylające się nad jezdnią ul. Patriotów jest swoistą bramą do Warszawy – granica miasta leży ledwie kilkaset metrów dalej. Dla osób jadących samochodem lub pociągiem jest to oryginalny znak, że właśnie wjeżdżają lub…

Zakole Wawerskie

Zakole Wawerskie

Podmokłe tereny położone na zachód od Wału Miedzeszyńskiego są pozostałością po zakolu Wisły dawniej przebiegającym tym szlakiem. Podobnie jak większość południowej Warszawy wchodzą one w skład Doliny Środkowej Wisły, będącej unikatem w skali całego kontynentu.…

Skip to content