Wawerskie historie

Zamach na Ludwiga Fischera – Akcja “Polowanie”

Zamach na Ludwiga Fischera – Akcja “Polowanie”

Jest 8 stycznia 1944 roku, członkowie batalionu „Zośka” przygotowują się na jedną z najważniejszych akcji jakie Armia Krajowa przeprowadziła od początku wojny – ich celem jest zabicie nazistowskiego gubernatora Warszawy, Ludwiga Fischera. Ludwig Fischer to…

Urzecze – Nadwiśle

Urzecze – Nadwiśle

„Nadwiśle” to nazwa osiedla nie posiadająca historycznych korzeni, powstała na potrzeby Miejskiego Systemu Informacji. Mimo to budzi skojarzenia z ciekawym regionem etnograficznym, w którym lokalne tradycje jeszcze do nie tak dawna były zupełnie żywe. Mowa…

Trakt Lubelski (Szosa Brzeska)

Trakt Lubelski (Szosa Brzeska)

Na rozwój współczesnej dzielnicy Wawer miało powstanie dwóch szlaków komunikacyjnych. Pierwszym z nich jest zbudowana w latach 70 XIX wieku linia kolejowa. Drugim, znacznie starszym jest Szosa Brzeska, zwana również Lubelską, po której pamiątką jest…

Zastów – Konfederacja Zastowska

Zastów – Konfederacja Zastowska

W lipcu 1572 roku bezpotomnie umiera Zygmunt II August, ostatni męski potomek dynastii Jagiellonów. W Rzeczypospolitej, w której nastało bezkrólewie, pojawia się konieczność podjęcia szybkich decyzji W listopadzie 1572 roku na polach wsi Zastów odbył…

Historyczna nawierzchnia z trylinki przy ul. Karpackiej

Historyczna nawierzchnia z trylinki przy ul. Karpackiej

Nawierzchnia ulicy Karpackiej pomiędzy Kościuszkowców a Storczykową wielu osobom będzie kojarzyć się raczej z zaniedbaniem niż wartością historyczną, jednak dzięki materiałowi, któremu wyłożona jest jezdnia, została ona wpisana do rejestru zabytków. Nawierzchnia pokryta jest bowiem…

Skip to content