Historia

VI-VIII

Ślady średniowiecznego osadnictwa na tarasach nadwiślańskich.

1289

Informacja o przewozie w Miedzeszynie, jako własności probostwa w Błoniu.

1406

Erygowanie parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Zerzeniu przez biskupa poznańskiego Wojciecha Jastrzębca i pierwsza wzmianka o rycerskiej wsi Borków.

1572

25 listopada na polach pomiędzy Zastowem a Grochowem odbył się zjazd szlachty mazowieckiej nazwany konfederacją zastowską. Podczas tego zjazdu ustalono że elekcje królewskie będą się odbywały w Warszawie.

pocz. XVII w.

W Zerzeniu istniała szkoła parafialna z nauczycielem Maciejem z Karczewa.

1727

Elżbieta Sieniawska kupuje od Urszuli z Bielińskich Czereniewskiej tereny leżące na prawym brzegu Wisły. W akcie sprzedaży zapisano, że Sieniawska nabyła: Zastów, Zbytki, Las, Olendry, Koło, łąki i część w Zyrzynie, część miasta Pragi pod Warszawą nad Wisłą będącego, tudzież karczmę Wawer. Jest to pierwsza, zapisana wzmianka o wawerskiej karczmie.

1823

Oddanie do użytku wawerskiego odcinka Traktu Brzeskiego przecinającego miejscowość. Była to pierwsza nowoczesna droga bita w Królestwie Polskim. Obecnie jest to ciąg ulic: Płowiecka – Bronisława Czecha.

1831

Na polach Wawra rozegrano trzy wielkie bitwy Powstania Listopadowego: 19 lutego I Bitwa pod Wawrem, 25 lutego Bitwa o Olszynkę Grochowską i 31 marca II Bitwa pod Wawrem.

1866

Utworzenie nowej, samorządowej gminy Wawer-Miłosna w powiecie warszawskim guberni warszawskiej i gminy Zagóźdź z siedzibą urzędu w Woli Zerzeńskiej. Gmina Wawer obejmowała wsie: Grochów, Saska Kępa, Kamionek, Gocław, Wawer, Kaczy Dół, Ząbki, Kawęczyn, Kozia Górka, Glinki, Czaplowizna i Stara Miłosna. W skład Gminy Zagóźdź weszły wsie: Zastów, Zbytki, Zerzeń, Las, Borków, Wola Zerzeńska, Miedzeszyn i Falenica. W Wawrze ulokowano siedzibę Sądu Pokoju dla gmin: Wawer, Zagóźdź i Bródno.

1877

29 sierpnia uruchomiono Kolej Nadwiślańską ze stacją w Wawrze.

1884

Obszar Gminy Wawer nawiedziła największa w historii powódź. Rozlane wody Wisły sięgały do Szosy Brzeskiej w Wawrze (ul. Płowiecka). Do zalanych wsi: Saska Kępa, Las, Bluszcze, Zbytki, Gocław, Zerzeń i innych z pomocą dopływały statki parowe Maurycego Fajansa: „Warszawa”, „Maurycy” i „Płock”. Dowoziły żywność, ratowały dobytek i ludzi.

1900

Utworzenie Towarzystwa Akcyjnego „Wawer”, które wkrótce uruchomiło fabrykę wyrobów metalowych w Kaczym Dole. Był to pierwszy duży zakład przemysłowy na terenie Gminy Wawer.

1901

4 stycznia uruchomiona zostaje wąskotorowa Kolejka Dojazdowa z Jabłonny przez Pragę do Wawra. Przedłużonej następnie w 1914 r. do Karczewa.

1903

Szkoła elementarna w Gminie Wawer otrzymuje nowy budynek szkolny tzw. „Murowankę” przy ul. Płowieckiej.

1917

29 kwietnia na polach pomiędzy Wawrem i Zieloną odbyły się oficjalne manewry warszawskiego batalionu Polskiej Organizacji Wojskowej obserwowane przez komendanta Józefa Piłsudskiego.

1924

10 listopada utworzono gminę wiejską Letniska Falenica.

1926

30 maja rozpoczęła się wielka podróży dookoła świata mieszkańca Starej Miłosny, skauta i studenta UW Jerzego Jelińskiego. Celem wyprawy popieranej m.in. przez Marszałka Józefa Piłsudskiego i Prezydenta RP Ignacego Mościckiego była: „wielka światowa propaganda na rzecz naszej Ojczyzny” oraz uczczenie 10 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

1936

Elektryfikacja PKP na odcinku Warszawa – Otwock. Pierwszy rozkładowy pociąg elektryczny przejechał tędy w dniu 15 grudnia.

W Aninie zamieszkał poeta Konstanty Ildefons Gałczyński z rodziną.

1939

20 kwietnia Kazimierz Szpotański uruchomił w Międzylesiu filię swojej Fabryki Aparatów Elektrycznych z Kamionka.

19 września doszło do całodziennej bitwy w Falenicy. Do oblężonej Warszawy próbowały się przebić oddziały 13 DP Strzelców Kresowych płk. Władysława Kalińskiego i innych formacji WP w sile ok. 2000 żołnierzy. Walki w Miedzeszynie, Falenicy, Zerzeniu, Lesie. 320 żołnierzy wraz z dowódcą przebiło się do Warszawy. Poległych 107 polskich żołnierzy pochowano na cmentarzu w Zerzeniu, a 84 w Aleksandrowie.

22 września Adolf Hitler z wieży kościoła w Glinkach (Marysin Wawerski) obserwował sytuację bojową na przedpolu Warszawy.

27 grudnia Niemcy dokonali masowej zbrodni w Wawrze. Na rozkaz płk. Maxa Daume rozstrzelali 107 mężczyzn z Anina i Wawra. Była to pierwsza masowa egzekucja ludności cywilnej w rejonie Warszawy w okresie II wojny światowej.

1942

20 lipca nastąpiła Likwidacja getta w Falenicy. Ok. 6,5 tys. Żydów pociągami wywieziono do obozu zagłady w Treblince. Wśród nich byli Żydzi przygnani z Rembertowa.

1944

10 września o oswobodzenie Międzylesia, Wawra, i Glinek toczą ciężkie walki m.in. polscy żołnierze z 1 DP im. T. Kościuszki WP.

1945

1 września w Aninie otwarto Samorządowe Gimnazjum i Liceum Gminy Wawer.

1951

5 maja na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów w granice m.st. Warszawy włączono prawie cały obszar Gminy Wawer (bez Starej Miłosny i Pohulanki) oraz północną część Gminy Letniska Falenica. W roku następnym w przejętych terenów utworzono Dzielnicę Wawer.

1953

Otwarcie kina „Wrzos” w Aninie.

1956

Sportowiec z Zerzenia Stanisław Królak wygrał międzynarodowy kolarski „Wyścig Pokoju”.

1959

Początek budowy Instytutu Elektrotechniki w Międzylesiu.

1977

Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu przyjmuje pierwszych małych pacjentów. Dwa lata później, w 1979 r., nastąpiło jego oficjalne otwarcie.

1980

Otwarcie Instytutu Kardiologii w Aninie.

1986/1987

Utworzenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.

1992

W Aninie, w willi przy ul. Zorzy, w której mieszkał kiedyś Julian Tuwim, bandyci zamordowali wieloletniego premiera PRL, gen. Piotra Jaroszewicza i jego małżonkę.

1996

Utworzenie Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.

2000

Ukazuje się pierwszy numer czasopisma MNA „Między Nami Aninianinami”.

2010

3 listopada została uroczyście oddana do użytku kryta pływalnia w Aninie.

2013

Utworzenie Hufca ZHP Wawer.

2014

Utworzenie Wawerskiego Centrum Kultury.

2015

Początek budowy tunelu pod torami w Międzylesiu. Zakończono budowę Centrum Handlowego „Ferio Wawer” w dawnej fabryce Szpotańskiego.

2016-2020

Budowa południowej obwodnicy Warszawy z mostem na Wiśle.

Skip to content