Krzyż pamięci zamordowanych mieszkańców osiedla Las

Wieś Las, leżąca na uboczu wawerskiego życia, nie uniknęła tragicznych wydarzeń spowodowanych II Wojną Światową. Przez miejscowość przejeżdżały kolumny wojsk niemieckich, dopuszczając się rabunków i aktów przemocy. Jednocześnie, jak sama nazwa wskazuje, była to świetna baza wypadowa dla partyzantów. W Lesie aktywny był podlegający AK oddział Batalionów Chłopskich pod dowództwem Izydora Królaka, późniejszego zastępcy wójta.

W czasie Powstania Warszawskiego, trwającego po drugiej stronie Wisły, Niemcy schwytali i rozstrzelali 50 przypadkowych osób. Niecały miesiąc wcześniej, w lipcu, mając świadomość szybkich postępów Armii Czerwonej, władze okupacyjne zmusiły ludność do prac fortyfikacyjnych, następnie zmuszając 126 mężczyzn w wieku od 16 do 60 lat – ponad 10 procent wszystkich mieszkańców wsi – do marszu przez Pragę do obozu przejściowego w Pruszkowie. Stamtąd część z nich została wysłana na roboty do Rzeszy, skąd wielu nie wróciło. W trakcie całej wojny trwały też wywózki mieszkańców do obozów koncentracyjnych w Mauthausen i Ebensee.

W sierpniu 1946 na placu skąd odbywały się wywózki do obozów, ustawiono krzyż upamiętniający tutejsze ofiary hitlerowskiej okupacji.

Bibliografia
  1. 150 lat gminy Wawer, red. Dorota Kozielska, Warszawa 2015
  2. Pęgierski Orest, Pamięć o wydarzeniach i ludziach, w: “Wawer i jego osiedla”, Warszawa 2007
Skip to content