Kategoria Historyczny Wawer

Kolej Jabłonowska – Stacja Międzylesie

Budynek stacji Międzylesie jest jedną z niewielu pamiątek zachowanych przebiegającej niegdyś tędy szlakiem Kolei Jabłonowskiej. Otwarta w 1900 roku z inicjatywy warszawskich przedsiębiorców kolej wąskotorowa biegła wzdłuż prawego brzegu Wisły od Jabłonnej na północ od stolicy do Wawra, tuż przed…

Zajazd Napoleoński

W miejscu gdzie znajduje się obecnie „Zajazd Napoleński” stała karczma, z którą związane jest pierwsze pojawienie się na arenie historii nazwy „Wawer”. Możemy znaleźć ją w akcie kupna dóbr w okolicach Zastowa przez Elżbietę z Lubomirskich Sieniawską, jedna z najwybitniejszych…

Willa Kazimierówka

Dom przy ulicy Trawiastej 16 to charakterystyczny przykład drewnianej willi, których dziesiątki rozciągają się od Wawra i Anina po Śródborów. Budynki, wznoszone wzdłuż linii kolejowej do Otwocka w tzw. stylu nadświdrzańskim nazywane są popularnie „świdermajerami”. Według opowieści określenie to miał…

K. I. Gałczyński

Jeden z najbardziej znanych literatów polskich XX wieku, Konstanty Ildefons Gałczyński, jest postacią związaną z okresem międzywojennej świetności Anina, funkcjonującego wtedy jako swoista „wioska artystów”. Po powrocie z Wilna do Warszawy poeta jaką swą siedzibę postanowił wybrać Anin. Początkowo zamieszkiwał…

Zabójstwo Karola Hamana

Zabójstwo Karola Hamana, dziś postaci niemal zupełnie zapomnianej, odbiło się szerokim echem wśród mieszkańców Wawra. Ludzi poruszył nie tylko fakt, że Haman był jednym z bardziej aktywnych społeczników lokalnych, ale też zupełna bezczelność zabójców, którzy zastrzelili go na oczach ludzi…

Szkoła im. Jeżewskiego

Historia obecnej szkoły podstawowej im. Kazimierza Jeżewskiego sięga początku lat 20. W 1921 roku staraniem miejscowego sołtysa, powstała w Zagoździu jednoklasowa szkoła dla okolicznych dzieci. W 1926 była to już szkoła dwuklasowa, a trzy lata później – trzyklasowa. W 1930…

Getto w Falenicy – pomnik

Falenica, podobnie jak leżący również wzdłuż linii kolejowej Otwock była skupiskiem dużej liczby ludności żydowskiej – w 1937 roku na 8000 mieszkańców miasteczka, 6600 deklarowało narodowość żydowską. Czynnik ten sprawił, że w październiku 1940 roku, Niemcy zdecydowali o utworzeniu getta…

Synagoga – Faleniccy Żydzi

Dawna synagoga przy ul. Bambusowej jest największym budynkiem zachowanym po prężnej i licznej społeczności falenickich Żydów. Została zbudowana w 1938 roku w modnym ówcześnie stylu modernistycznym. Choć miała służyć Żydom ortodoksyjnym, to z przekazów wiemy, że wielu bardziej konserwatywnych członków…

Pomnik zbrodni Wawerskiej

Jest drugi dzień świąt 1939 roku. Niemcy okupują Warszawę od niespełna trzech miesięcy. Do zamkniętej restauracji Antoniego Bartoszka przy ulicy Widocznej wpadają dwaj znani w okolicy kryminaliści, domagając się jedzenia i picia. Właściciel dzwoni na policję. Funkcjonariusz przybywa w asyście…

Restauracja Bartoszka

Drugi dzień świąt 1939 roku. Wieczór. Do restauracji Antoniego Bartoszka przy ul. Widocznej wpadają dwaj okoliczni kryminaliści, domagając się jedzenia i picia. Na uwagę właściciela, że lokal jest nieczynny zaczynają zachowywać się agresywnie. Restaurator wzywa policję. Polski policjant Rozwadowski przybywa…

Skip to content