Zakole Wawerskie Zespół przyrodniczo-krajobrazowy

Mozaika łąk wraz z zadrzewieniami i grupami krzewów, lasów łęgowych oraz szuwarów trzcinowych, stanowisko chronionego kosaćca syberyjskiego i storczyka szerokolistnego, bardzo liczne gatunki ptaków i płazów. Unikatowe miejsce mokradeł ze stanowiskami żeremi bobrów i pokładami torfu.

Leave a Reply

Skip to content