młoda kobieta w okragłych okularach trzyma przed soną czerwoną książkę Nad Niemnem

9.09.23 – Narodowe Czytanie w Wawrze

Skip to content