osoba na wózku rzechylajaca się do tyłu, kobieta o kulach robiąca szpagat w powietrzu i człowiek stojący na jednej ręce na tle zielonego lasu

17.05.23 – II Spartakiada w TPD Helenów

Skip to content