Stacja Falenica

Nowe oblicze starej stacji, na skwerku przed stacją miejsce pamięci, dalej początek przebiegu szlaku rowerowego niebieskiego(Komunikacja SKM), ścieżka edukacyjna Ślady Dawnej Falenicy

Leave a Reply

Skip to content