Las im. Jana III Sobieskiego

Las Sobieskiego jest drugim pod względem wielkości terenem leśnym na obszarze Warszawy, ustępując tylko Lasowi Kabackiemu. Położony w jego zachodniej części ponad 100-hektarowy rezerwat jest pozostałością pierwotnej puszczy mazowieckiej i stanowi jeden z dziewięciu takich obszarów w ramach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.

W rezerwacie bardzo dobrze zachowały się dawne lasy liściasto-mieszane z elementami starodrzewu dębowego. Wiosną możemy dostrzec kwitnące konwalie majowe, czy lilię złotogłów, nazywaną „arystokratką wśród kwiatów” i uważaną niegdyś za symbol niewinności oraz niemal uniwersalny lek.

Obszar jest też ostoją dla wielu zwierząt rzadkich zwierząt – m.in. borsuka kuny leśnej, czy dzięcioła czarnego Spacerując po wyznaczonych szlakach możemy natknąć się też na wielu innych przedstawicieli leśnej fauny: sarny, dziki, czy niewielkie gryzonie zwane popielicami. Patrząc w kierunku ziemi, możemy zauważyć kilka gatunków jaszczurek oraz padalce i zaskrońce, a spoglądając w górę różnorodne ptaki, takie jak kaczki krzyżówki, myszołowy, a nawet dostojne jastrzębie.

Objęty ochroną jeszcze przed wojną, nazwany na cześć zwycięzcy Bitwy pod Wiedniem, do którego, jako właściciela dóbr wilanowskich, należały niegdyś tereny dzisiejszego Marysina. W trakcie spacerów można natknąć się również na ukryte między drzewami kapliczki, a także kamień upamiętniający ćwiczenia legionów Piłsudskiego, biorących udział w walce o niepodległość.

Bibliografia

  1. Grajda Katarzyna, Mazowiecki Park Krajobrazowy, w: Parki krajobrazowe Mazowsza, nr 1/2011
  2. Fauna miast, red. Tadeusz Bartczak, Piotr Indykiewicz, Bydgoszcz 1998
  3. Niezwykły Wawer: przewodnik, Warszawa 2017
Skip to content