Instytut Łączności

Historia międzyleskiego Instytutu Łączności jest jednocześnie historią początków polskiej telewizji. To dzięki jego pracownikom zrealizowano pierwszą w kraju eksperymentalną transmisję TV.

Korzenie placówki sięgają roku 1928 roku, gdy w Warszawie powstał Instytut Radiotechniczny, składający się z najwybitniejszych specjalistów i mający nadawać trendy w tej bardzo przyszłościowej wówczas dziedzinie. Pracujący w nim naukowcy zajmowali się m.in. możliwością praktycznego wdrożenia idei przesyłania obrazu przy pomocy fal radiowych.

W 1934 roku połączono go z państwowym laboratorium poczt i telegrafów, dając początek Państwowemu Instytutowi Telekomunikacyjnemu (PIT). Niedługo później, w 1936 roku odbyła się olimpiada w Berlinie, którą można uznać za pierwszą transmisję telewizyjną. Odbywała się ona jednak przy pomocy kabla – widzowie zgromadzeni byli w specjalnych pomieszczeniach wokół w Berlinie, Poczdamie i Lipsku.

Nad stworzeniem telewizji bezprzewodowej pracowało wtedy krajów. W 1937 roku badacze zatrudnieni w PIT przedstawili nadajnik telewizyjny własnego wynalazku, który został umieszczony na dachu najwyższego wówczas w Warszawie gmachu Prudentialu. W ten sposób powstała pierwsza w kraju stacja telewizyjna, która nadawała filmy dla celów badawczych. Pokazy z udziałem publiczności odbywały się w salach odbyły się w październiku 1938 i sierpniu 1939 roku. Na rok 1940 planowano uruchomienie stałej transmisji.

Po wojnie pracę nad telewizją ponownie ruszyły. Między grudniem 1951 a styczniem 1952 trwała w Warszawie wystawa „Radio w walce o pokój i postęp”, w czasie której nadawano specjalny program telewizyjny. Niedługo później uruchomione zostaje pierwsze eksperymentalne studio telewizyjne, do którego urządzenia zostają zbudowane w Instytucie Łączności. Nadaje ono programy możliwe do odbierania na 24 radzieckich odbiornikach rozmieszczonych w klubach i świetlicach. Od tego czasu datuje się historia polskiej telewizji z supernowoczesnej ciekawostki z wolna stawała się najpopularniejszym medium.

Bibliografia
  1. Karwowska-Lamparska Alina, Instytut Łączności kolebką polskiej telewizji, w: Telekomunikacja i techniki informacyjne, 3-4/2009
  2. Kończak Jarosław, Ewolucja programowa telewizji państwowej, Warszawa 2007
Skip to content