Edukacja domowa

Dzielnica posiada bogatą ofertę edukacyjną, która daje rodzicom możliwość swobodnego wyboru drogi do przyszłości ich dzieci. Oprócz placówek publicznych działają tu inicjatywy prywatne takie jak szkoła Montessori, Waldorfska czy leśne przedszkola. Jednym z modeli sprzyjających tworzeniu i pielęgnacji lokalnych relacji, a często międzyrodzinnych przyjaźni, jest edukacja domowa. Rodzice mogą liczyć na ofertę dzielnicy uzupełniającą i wspierającą rozwój i rekreację dzięki dostępowi do klubów sportowych, boisk, siłowni plenerowych, przyrodniczych ścieżek leśnych, biblioteki, kulturoteki, kina czy zajęć artystycznych.

Skip to content