Informacje o Wawerskiej Garażówce

Wawerska Garażówka na sali gimnastycznej!

Pogoda nas nie zaskoczy! Widzimy się 10.12.2023r. na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 404, ul. Cyklamenów 28.

Informacje dla sprzedających

Co zrobić ze starym, ale wciąż sprawnym telewizorem? Dziecko już nie bawi się dinozaurami? Przeczytane książki zalegają na półkach? W szafie masz trochę niemodnych ubrań? Masz dość stawania gołą stopą na klockach? Zastanawiasz się po co trzymasz starą maszynę do szycia?

Każdy przydaś się przyda! Przyjdź i sprzedaj na Wawerskiej Garażówce wszystko to, co zagraca ci mieszkanie!

Zabawki, ubrania, książki, meble, bibeloty… Tutaj nie ma rzeczy, których nie można sprzedać (poza przedmiotami, których obrót jest zakazany w prawie polskim, takimi jak przedmioty niebezpieczne, niedopuszczone do sprzedaży lub wymagające koncesji np. broń, alkohol, ostre przedmioty).

Zarejestruj się na naszej stronie do 05.12.2023r. (wtorek) – Kliknij i zarejestruj się

Mailowo otrzymasz potwierdzenie przyznanego ci miejsca.

Przynieś ze sobą koc, stolik czy wszelkie inne przedmioty na których możesz wyeksponować swoje produkty. Nie będzie możliwości sprzedaży z samochodu.

Uwaga! Na naszej garażówce wystawić się mogą prawie wszyscy. Nie zezwalamy na stoiska i sprzedaż prowadzoną przez zawodowych handlarzy, którzy mają swoją działalność gospodarczą.

Rejestracja wystawców

Chcesz zostać wystawcą na Wawerskiej Garażówce? Kliknij i zarejestruj się. Uwaga! Ilość miejsc ograniczona.

Regulamin dla wystawców

§1 REJESTRACJA

1. Rejestracji do udziału w Wyprzedaży garażowej może dokonać osoba pełnoletnia.

2. Zgłoszenie należy przesłać na adres e-mailowy Organizatora podany w opisie wydarzenia.

3. Zgłoszenie musi zawierać umotywowanie chęci udziału w Wyprzedaży garażowej, a także informacje o charakterze przedmiotów wystawianych do sprzedaży lub wymiany.

4.  Każdy wystawca odpowiada za samodzielne przygotowanie stoiska.

5. O wpisie na listę Wystawców decyduje Organizator.

§2 ZASADY UDZIAŁU W WYPRZEDAŻY GARAŻOWEJ

1. Udział w Wydarzeniu  w charakterze sprzedawcy jest bezpłatny.

2. Uczestnik Wydarzenia powinien zgłosić się minimum 30 minut przed rozpoczęciem Wyprzedaży garażowej. W przypadku spóźnienia więcej niż 30 minut względem planowanej godziny rozpoczęcia Wydarzenia, Organizator ma prawo do odmowy dopuszczenia Uczestnika do Wyprzedaży garażowej.

3. Montaż stoisk możliwy jest od godz. 10:00 w dniu Wydarzenia. Demontaż stoisk możliwy jest do godz.16:30

4. Decyzja o lokalizacji, powierzchni stoiska należy do Organizatora.

5. Uczestnicy sami przygotowują swoje przedmioty do sprzedaży, pobierają pieniądze od kupujących i wydają towar. 

6. Każdy Wystawca zobowiązany jest do indywidualnego rozliczenia sprzedaży z Urzędem Skarbowym według obowiązujących przepisów.

7. Podczas Wyprzedaży garażowej zabrania się handlu, wymiany lub oddawania przedmiotów niebezpiecznych (np. petard, broni, wiatrówek, ostrych przedmiotów), niedopuszczonych do sprzedaży, wymagających koncesji (np. alkohol, wyroby tytoniowe, leki), lub których posiadanie jest niezgodne z prawem oraz produktów będących przedmiotem działalności gospodarczej, z wyłączeniem rękodzieła, produkowanego na bardzo małą skalę. Sprzedawcy nieprzestrzegający ww. ograniczeń nie mogą wziąć udziału w Wydarzeniu.

8. Uczestnik zobowiązany jest do nadzorowania swojego stanowiska.

9. Uczestnik  zobowiązany jest, po zakończeniu Wyprzedaży garażowej do pozostawienia udostępnionego miejsca czystego i w nienaruszonym stanie.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzedawane, wymieniane lub oddawane rzeczy i zawarte transakcje.

11. Uczestnik Wydarzenia ponosi odpowiedzialność za szkody, których jest sprawcą podczas Wyprzedaży garażowej. 

12. Osoby, które nie dostosują się do regulaminu będą proszone o opuszczenie Wydarzenia.

13. Wystawcy zobowiązani są stosować się do poleceń ochrony i serwisu technicznego.

14. Wystawca biorący udział w Wyprzedaży garażowej zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarnych i  na nim spoczywa odpowiedzialność karna za niedostosowanie się do nich.

15. Organizator Wydarzenia nie zapewnia wystawcom stołów, stolików oraz innych przedmiotów, na których wystawca mógłby rozłożyć przedmioty do sprzedaży. 

16. Wystawcy Wyprzedaży Garażowej wyrażają zgodę na bezpłatne publikowanie wizerunku w materiałach informacyjnych o Wydarzeniu w kanałach komunikacyjnych oraz w kampaniach, przedsięwzięciach i materiałach wewnętrznych, promocyjnych i prasowych związanych z Wyprzedażą garażową na następujących polach eksploatacji: wprowadzanie do obrotu, użyczanie, rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie, zwielokrotnianie dowolną techniką, łączenie z tekstem, zamieszczanie w materiałach, publikacjach, raportach oraz portalach społecznościowych wydawanych przez Organizatora lub Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawa – bez ograniczeń w czasie i bez dodatkowego wynagrodzenia.

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności:

• z tytułu strat poniesionych przez Wystawców związanych z utratą lub uszkodzeniem mienia w związku z udziałem w Wyprzedaży Garażowej, w tym m.in. wywołanych odwołaniem Wydarzenia;

• za działania i zaniechania dokonane przez Sprzedawców podczas odbywania się Wydarzenia – szkody materialne lub szkody powstałe na zdrowiu Sprzedawców w trakcie odbywania Wydarzenia spowodowane działaniem lub zaniechaniem Sprzedawców lub klientów;

• za zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu lub poleceń Organizatora lub osób przez niego wyznaczonych;

• za szkody będące skutkiem naruszania przez Sprzedawców praw osób trzecich, za ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w trakcie trwania Wydarzenia;

18. Uczestnik wydarzenia jest zobowiązany do zmiany obuwia z białą podeszwą przed wejściem na teren Sali Gimnastycznej.

19. Kupujący i goście na wydarzeniu zobowiązani będą do założenia ochraniaczy na obuwie.

20. Organizator zapewni odpowiednią ilość ochraniaczy na obuwie.

§3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o czym każdorazowo poinformuje Wystawców  przez zamieszczenie jego nowej wersji na swoim profilu na Facebooku https://www.facebook.com/WyprzedazGarazowa oraz na stronie https://mojwawer.pl/garazowka .

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Organizatora.

3. Organizator, w przypadkach od niego niezależnych, zastrzega sobie prawo do odwołania, skrócenia lub przełożenia Wydarzenia.

Szczęśliwa kobieta z torbami z zakupami. Kolorowe torby, nie widać co jest w torbach

Informacje dla kupujących

To, że w sobotę można kupić świetne warzywa, owoce, mięso i wędliny na bazarku za urzędem chyba wszyscy doskonale już wiedzą.

Od teraz na nasz bazarek wkracza Wawerska Garażówka.

Kiedy Ty będziesz robił zakupy, nasi animatorzy przygotują z Twoim dzieckiem atrakcyjne produkty z materiałów przeznaczonych do recyklingu.

Wyprzedaże garażowe narodziły się w Stanach Zjednoczonych. Znacie je z wielu filmów. Kojarzycie na pewno ludzi, którzy przed domami wystawiali niepotrzebne rzeczy na sprzedaż.

Tego typu spotkania lokalnych społeczności odbywają się w miastach i miasteczkach na całym świecie.

Pierwsza garażówka w Polsce odbyła się w latach 90-tych. Została zorganizowana przez grupę studentów, którzy chcieli pozbyć się niepotrzebnych rzeczy. Wystawiono na sprzedaż przedmioty takie jak ubrania, meble, sprzęt elektroniczny i książki. Wydarzenie okazało się sukcesem i szybko zyskało popularność wśród Polaków. Obecnie w Polsce odbywają się tysiące garażówek każdego roku.

Kilka ciekawostek na temat garażówek w Polsce:
– Największa garażówka w Polsce odbyła się w 2019 roku w Warszawie. Na wystawie wystawiono ponad 10000 przedmiotów.
– Najdroższy przedmiot sprzedany na garażówce w Polsce to zabytkowy fortepian, który został sprzedany za 100 000 zł.
– Garażówki są popularne nie tylko wśród osób prywatnych, ale również wśród firm, które wykorzystują je do promocji swoich produktów i usług.

Garażówki to świetny sposób na pozbycie się niepotrzebnych rzeczy i zarobienie dodatkowych pieniędzy. Są również doskonałą okazją do znalezienia ciekawych przedmiotów w niskiej cenie.

Zapraszamy wszystkich kupujących na zakupy, w niedzielę 10.12.2023r.

W doskonałych cenach, targując się do samego końca, będziecie mogli kupić ubrania, książki, zabawki, płyty, bibeloty i wiele innych atrakcyjnych, a czasami pewnie i z duszą – przydasi.

Widzimy się 10.12.2023r. (niedziela) w godzinach 12.00 – 16.00 w Szkole podstawowej nr 404, ul. Cyklamenów 28.

Torba zakupowa, materiałowa, w środku przedmioty

W duchu Zero Waste

Nasza Wawerska Garażówka odbędzie się w duchu Zero Waste.

Zero Waste = zero odpadów, zero marnowania. To co Tobie wydaje się niepotrzebne i mogłoby trafić na śmietnik, może otrzymać nowe życie.

Dzięki takiemu zachowaniu dbasz o środowisko i przedłużasz życie naszej planety.

Wawerska Garażówka jest okazją, by sprzedać niepotrzebne przedmioty, a przy okazji także kupić coś z drugiej ręki.

Dzięki takiemu zachowaniu zmieniasz świat na lepsze.

Skip to content